MOTD

Waar Chatten Een Plezier is!

Om voor iedereen de gezelligheid te kunnen waarborgen, hebben we een aantal regels.

 • Opgestelt die voor al onze chatters gelden. Als u één of meerdere van deze regels
 • Overtreed, kunt u direct door een operator van ons netwerk verwijderd worden.
 • Flooden, spammen en/of hacken is niet toegestaan
 • U zult uw mede chatters niet lastig vallen. Nee is nee!
 • Discriminatie, racisme of sexuele intimidatie is niet toegestaan!
 • U mag op deze server adverteren voor uw website en/of dienst. LET OP: De kanaal
 • Eigenaren bepalen zelf of zij dit wel of niet toestaan! U dient dit voor aanvang
 • Te hebben gevraagd, anders kan een kanaaleigenaar u een kanaalban geven!
 • Onze chat dient niet te worden misbruikt voor illegale doelen (sharing/p2p links e.t.c.)
 • Het is niet toegestaan een ban te omzeilen. Doet u dit toch, dan zullen wij aangifte
 • Doen van Computervredebreuk ( Artikel 138ab wetboek v. strafrecht )
 • U heeft respect voor uw mede chatters.
 • Printscreens maken is alleen toegestaan indien u deze gebruikt bij overtreding van
 • Onze gedragsregels!
 • 18+ webcammen is niet verboden op onze server. Echter, bepalen kanaaleigenaren zelf
 • Of ze dit toestaan of niet. Wees er dus zeker van dat de kanaaleigenaar dit toestaat.
 • Om zo een kanaalban te voorkomen!
 • Alle aanwijzingen van onze Operators dienen direct te worden opgevolgd!
error: @chattersplaza