Om voor iedereen de gezelligheid te kunnen waarborgen, hebben we een aantal regels

– opgestelt die voor al onze chatters gelden. Als u één of meerdere van deze regels

– overtreed, kunt u direct door een operator van ons netwerk verwijderd worden.

– * Flooden, spammen en/of hacken is niet toegestaan

– * U zult uw mede chatters niet lastig vallen. Nee is nee!

– * Discriminatie, racisme of sexuele intimidatie is niet toegestaan!

– * U mag op deze server adverteren voor uw website en/of dienst. LET OP: De kanaal

– eigenaren bepalen zelf of zij dit wel of niet toestaan! U dient dit voor aanvang

– te hebben gevraagd, anders kan een kanaaleigenaar u een kanaalban geven!

* Onze chat dient niet te worden misbruikt voor illegale doelen (sharing/p2p links e.t.c.)

* Het is niet toegestaan een ban te omzeilen. Doet u dit toch, dan zullen wij aangifte

– doen van Computervredebreuk ( Artikel 138ab wetboek v. strafrecht )

– * U heeft respect voor uw mede chatters.

– * Printscreens maken is alleen toegestaan indien u deze gebruikt bij overtreding van

– onze gedragsregels!


– * 18+ webcammen is niet verboden op onze server. Echter, bepalen kanaaleigenaren zelf

– of ze dit toestaan of niet. Wees er dus zeker van dat de kanaaleigenaar dit toestaat.

– om zo een kanaalban te voorkomen!

– * Alle aanwijzingen van onze Operators dienen direct te worden opgevolgd!